نماد شیر های یک طرفه

نماد شیر های یک طرفه

  • مرداد ۳۱, ۱۳۹۹
  • نوشته شده توسط k1

نماد شیر های یکطرفه
نقشه شیر یکطرفه
نماد شیر یکطرفه شامل یک دایره کوچک است (می‌توان آن را یک ساچمه فولادی فرض کرد) که بر روی یک نشیمن آب بند قرار دارد.
این نشیمنگاه به صورت یک زاویه است که دایره روی آن نشسته است.
نوک این زاویه به سمت دهانه A است، نشان دهنده جهتی است که عبور سیال در آن امکانپذیر نیست.
شیرهای یکطرفه پایلوتی(قفل کن‌ها) بوسیله یک مربع نشان داده می‌شوند که نماد یک شیر یکطرفه در آن قرار دارد.
خط پایلوت یا فرمان این شیرها بصورت خط چین نشان داده شده و دهانه پایلوت با حرف X نامگذاری می‌گردد.

دسته بندی