ماه: تیر ۱۳۹۹

۲۲
تیر

۱۳۹۹

شلنگ-های-هیدرولیکی

شلنگ های فشار قوی مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک

ساختار شلنگ های هیدرولیک شلنگ ها از لایه های مختلف ایجاد می شوند و از آنجایی که مطلوبست در فشار های مختلف و نیز سیال های متفاوت مقاومت داشته باشند، نیاز است تا لایه های آن نیز از سه لایه به بالا و جنس هر لایه متفاوت باشند. لایه اول به طور خلاصه لایه اول […]