روز: مرداد ۱۱, ۱۳۹۹

۱۱
مرداد

۱۳۹۹

بیمه نامه

معنی واژه “بی نام” در بیمه نامه آسانسور که مورد استاندارد است

واژه “بی نام” در بیمه نامه آسانسور به چه معنی است ؟ توضیح : در پرسشنامه یکسان بازرسی فنی آسانسور بر ذینفع بودن مدیر و مالکان ساختمان بصورت “بی نام” تاکید شده است. “بی نام” در صنعت بیمه یک اصطلاح حقوقی است و پرداخت خسارت به ذینفعانی که بیمه نامه برای آنها بصورت “بی نام” […]