نماد شیر های یک طرفه

نماد شیر های یک طرفه

  • مرداد ۳۱, ۱۳۹۹
  • Posted By k1

نماد شیر های یکطرفه
نقشه شیر یکطرفه
نماد شیر یکطرفه شامل یک دایره کوچک است (می‌توان آن را یک ساچمه فولادی فرض کرد) که بر روی یک نشیمن آب بند قرار دارد.
این نشیمنگاه به صورت یک زاویه است که دایره روی آن نشسته است.
نوک این زاویه به سمت دهانه A است، نشان دهنده جهتی است که عبور سیال در آن امکانپذیر نیست.
شیرهای یکطرفه پایلوتی(قفل کن‌ها) بوسیله یک مربع نشان داده می‌شوند که نماد یک شیر یکطرفه در آن قرار دارد.
خط پایلوت یا فرمان این شیرها بصورت خط چین نشان داده شده و دهانه پایلوت با حرف X نامگذاری می‌گردد.

Category