پنوماتیک

  • خرداد ۷, ۱۳۹۹
  • نوشته شده توسط k1

تفاوت هیدرولیک و نیوماتیک
مقایسه کلی بین سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک:

۱- در سیستمهای نیوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستمهای هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده می کنند.

۲- در سیستمهای هیدرولیک روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاری قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد.
ولی در نیوماتیک علاوه بر روغن کاری قطعات، باید رطوبت موجود در هوا را نیز از بین ببرد.
اما در هر دو سیستم سیال باید عاری از هر گونه گرد و غبار و نا خالصی باشد.

۳- فشار در سیستمهای هیدرولیکی به مراتب بیشتر از فشار در سیستمهای نیوماتیکی می باشد،
حتی در مواقع خاص به ۱۰۰۰ مگاپاسکال هم میرسد، در نتیجه سیستمهای هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.

۴- در سرعت های پایین دقت محرک های نیوماتیکی بسیار نامطلوب است،

در صورتی که دقت محرک های هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت بخش است.
۵- در سیستم های نیوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نمی باشد.

۶- سیستمهای نیوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستمهای هیدرولیکی برخوردارند.