روز: آبان ۱۲, ۱۳۹۸

۱۲
آبان

۱۳۹۸

آیا میدانید!!!

چرا سرعت آسانسور های هیدرولیک کمتر از آسانسور های کششی است ؟؟ ۱- چون عامل باعث می شود برای ظرفیت های حدود ۳ تا ۴ نفر، نیازی به تهیه کنتور سه فاز نباشد. ۲- چون سرعت پایین، استهلاک پایین و به تبع آن میزان خرابی ها را کاهش خواهد داد. عاملی که میزان رضایت مشتری […]