ماه: آذر ۱۳۹۸

۳۰
آذر

۱۳۹۸

امنیت در آسانسورهای هیدرولیک

در سیستم های جک غیر مستقیم آسانسورهای هیدرولیکی، از کارسلینگ های پاراشوت دار برای امنیت کابین به عنوان ترمز ایمنی استفاده می شود. سیستم های غیر مستقیم آسانسورهای هیدرولیکی به دلیل استفاده از سیم بکسل برای جابجایی کابین و نیاز به ترمز ایمنی در صورت عدم عملکرد صحیح سیم بکسل، سیستم پاراشوت که در کاراسلینگ […]

۱۹
آذر

۱۳۹۸

مقایسه در فنی مهندسی خلیج

مزایا آسانسورهیدرولیک

مزایا آسانسورهیدرولیک ۱- افزایش ایمنی و کاهش خطر سقوط کابین به دلیل استفاده از جک ۲- برخورداری از حرکت یکنواخت و بدون صدا ۳- توقف ملایم‌تر و هم تراز شدن بهتر کابین در طبقات ۴- حرکت رو به پایین کابین با کمک نیروی ثقل و موتور خاموش (بدون مصرف برق) ۵- طول عمر زیاد قطعات […]

۱۴
آذر

۱۳۹۸

یکی از مسائلی که در نظر عموم همکاران در سیستم های هیدرولیکی وجود دارد، ضعف سیستم آسانسور های هیدرولیکی در شرایط استارت بالا می باشد. گروه فنی مهندسی خلیج باتوجه به تجربه های قبلی در زمینه ی طراحی و اجرای سیستم های هیدرولیکی، برای حل این موضوع دو راهکار را پیشنهاد می دهد. ۱ – […]