ماه: مهر ۱۳۹۸

۲۶
مهر

۱۳۹۸

هیدرولیک خلیج

۱۶
مهر

۱۳۹۸

آیا میدانید!!!

اگر برای نصب آسانسور خود امکان تهیه ی کنتور سه فاز را ندارید، هیدرولیک خلیج سیستم آسانسورهای هیدرولیک، با امکان راه اندازی با برق تکفاز را به شما پیشنهاد میدهد. طراحی آسانسور با ظرفیت ۴ نفر در فضاهای استاندارد چاهک آسانسور و دیگر فضا های غیر استاندارد موجود در ساختمان، با قابلیت راه اندازی با […]