سیستم های جک از بغل مستقیم

سیستم های جک از بغل مستقیم

  • آبان ۲۷, ۱۳۹۸
  • نوشته شده توسط k1

یکی از سیستم های پیشنهادی برای اجرای آسانسور های هیدرولیک، سیستم های جک از بغل مستقیم می باشد.
سیستم های جک مستقیم آسانسور های هیدرولیک، امنترین روش برای جابجایی مسافر یا بار محسوب میشود. جک های مستقیم به دو صورت جک از زیر و جک از بغل مستقیم که کابین و کارسیلینگ مستقیما بر روی سر جک نصب میشود و سیم بکسل، سر بکسل و فلکه ی سر جک و پاراشوت حذف میشود و هزینه های فوق صرفه جویی شده و امنیت ۱۰۰% را به ارمغان می آورد.

بررسی ۳ مسئله برای سیستم های جک از بغل مستقیم مهم است.
۱ – این سیستم ها با رعایت نکات ۲ و ۳ حداکثر قابلیت ارائه برای کف تا کف حدود ۴ متر را داراست.
۲- مجموع عدد اور هد ( کف آخر تا زیر سقف آخر ) و پیت حداقل ۵۰ سانتی متر بزرگتر از متراژ تراول ( کف استارت تا کف استاپ ) باشد.
۳- برای اجرای این آسانسور ها حداقل چاله ای که جک در آن قرار می گیرد، بسته به متراژ تراول کف تا کف در حدود ۱ متر است. البته تاکید می گردد که کل چاهک نیاز به حفر ندارد و فقط چاهی به قطر جک که انتهای آن را با صفحه پلیت بتون ریزی مسلح گردد، نیاز می باشد.