معني واژه “بي نام” در بيمه نامه آسانسور که مورد استاندارد است

بیمه نامه

معنی واژه “بی نام” در بیمه نامه آسانسور که مورد استاندارد است

  • مرداد ۱۱, ۱۳۹۹
  • نوشته شده توسط k1

واژه “بی نام” در بیمه نامه آسانسور به چه معنی است ؟
توضیح : در پرسشنامه یکسان بازرسی فنی آسانسور بر ذینفع بودن مدیر و مالکان ساختمان بصورت “بی نام” تاکید شده است.

“بی نام” در صنعت بیمه یک اصطلاح حقوقی است و پرداخت خسارت به ذینفعانی که بیمه نامه برای آنها بصورت “بی نام” صادر شده باشد،
مستقل از اینکه در زمان انعقاد قرارداد خرید بیمه چه شخص یا اشخاصی ذینفع بیمه نامه بوده اند، ممکن است.

توضیح۱:
در صورت تغییر مدیر ساختمان و یا مالکین طی اعتبار بیمه نامه،
امکان پرداخت خسارت با توجه به صدور بیمه نامه بصورت «بی نام» به مدیر ساختمان و مالکین جدید وجود دارد.
توضیح۲:
عدم درج نام ذینفعان در بیمه نامه به معنی”بی نام” بودن آن نیست و لازم است عبارت:
مدیر ساختمان و مالکان ساختمان بصورت بی نام جزو ذینفعان این بیمه نامه می باشند. مطابق مندرجات پرسشنامه یکسان بازرسی در بیمه نامه درج گردد.
توضیح ۳:
بیمه گذار (خریدار بیمه نامه) می تواند شرکت فروشنده آسانسور، مالک یا مدیر ساختمان باشد.
توضیح ۴:
بیمه نامه نباید پرداخت خسارت را مشروط به شرایط خاص نماید،
مگر آن شرط جزو الزامات بازرسی فنی آسانسورها باشد. نظیر: لزوم اعتبار قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور در طول زمان اعتبار بیمه نامه و نظایر آن
توضیح ۵:
درج ظرفیت آسانسور، تعداد توقف، آدرس و پلاک ثبتی ساختمان در بیمه نامه الزامی است
و این اطلاعات باید مطابق مشخصات مندرج در گواهینامه بازرسی آسانسور باشند.
توضیح ۶:
بیمه نامه نمی تواند بخشی از ظرفیت آسانسور، بخشی از تعداد توقف و یا بخشی از بهره برداران آسانسور را پوشش دهد و چنین بیمه نامه ای در بازرسی فنی آسانسور قابل پذیرش نیست.

برای اطلاعات بیشتر با گروه فنی مهندسی خلیج در ارتباط باشید.
بهترن ها را با گروه فنی مهندسی خلیج تجربه کنید.
**شما لایق بهترین ها هستید**

دسته بندی