استاندارد آسانسور هیدرولیک

استاندارد هیدرولیک

استاندارد آسانسور هیدرولیک

  • مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
  • نوشته شده توسط k1

اگر آسانسور ساختمانی سالها پیش نصب شده باشد، اما گواهی استاندارد برای آن اخذ نشده باشد
و حالا جهت اخذ گواهی استاندارد درخواست صادر شود. در این صورت با چه مقرراتی بازرسی بعمل خواهد آمد؟
ملاک انجام بازرسی فنی تاریخ صدور پروانه ساختمان می باشد.
توضیح١: در مورد پروانه های با تاریخ صدور پروانه قدیمی بمنظور حصول اطمینان ازاصالت و صحت پروانه
و تاریخ آن استعلام از شهرداری توسط شرکتهای بازرسی انجام می شود
و یا طبق نظر ادارات کل استاندارد استان محل نصب آسانسور در این خصوص عمل می شود.
توضیح ٢: در مواردی که تمدید یا تجدید پروانه منجر به افزایش تعداد طبقات به گونه ای می گردد،
که طبق مقررات ملی ساختمان، نصب آسانسور در ساختمان الزامی می گردد، ملاک بازرسی فنی تاریخ این تجدید و یا تمدید پروانه است.

دسته بندی