• آذر ۱۴, ۱۳۹۸
  • نوشته شده توسط k1

یکی از مسائلی که در نظر عموم همکاران در سیستم های هیدرولیکی وجود دارد،
ضعف سیستم آسانسور های هیدرولیکی در شرایط استارت بالا می باشد.
گروه فنی مهندسی خلیج باتوجه به تجربه های قبلی در زمینه ی طراحی و
اجرای سیستم های هیدرولیکی، برای حل این موضوع دو راهکار را پیشنهاد می دهد.

۱ – سیستم کولینگ با هزینه های بالا که با استفاده از فن و رادیاتور و … دمای روغن را پایین تر می آورد.
محدودیت هایی مثل فضای حدود ۲ متر در ۲ متر برای اجرای این سیستم
و البته هزینه ی بالا در حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان را دارا می باشد.
۲ – استفاده از تانک روغن بزرگ و البته حجم روغن متناسب با دبی پمپ و میزان استارت پروژه.
تجربه ی موفقت آمیز بدون مشکل بالابر نمایشگاهی اجرا شده در غرفه ی فنی مهندسی خلیج
در ۳ روز نمایشگاه بین المللی آسانسور در سال ۱۳۹۶ با روش دوم که استارت بیش از ۸۷۰۰ مرتبه انجام پذیرفت.
تحویل پروژه ی آسانسور ۸ نفره ی تالار و رستوران اکبر جوجه ی نوشهر با حدود ۵۰۰ استارت
در روز نمونه ی اجرا شده با روش افزایش حجم تانک روغن می باشد.

دسته بندی