روز: فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

۲۸
فروردین

۱۳۹۹

استاندارد هیدرولیک

تعاریف کلمات در استاندارد ملی

تعاریف کلمات در استاندارد ملی ۱) آسانسور هیدرولیکی: آسانسوری است که در آن، قدرت بالابری از طریق یک الکتروپمپ که مایع هیدرولیک را به جک منتقل میکند،تامیین میگردد. (اتصال جک به کابین می تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد) ۲) آسانسور با عملکرد غیرمستقیم : آسانسور هیدرولیکی است که در آن جک از طریق […]