Cooperation

آمادگی همکاری برای صادرات محصولات با بسته بندی های پک برای دیگر کشورها مقدور است. گروه فنی مهندسی خلیج در حال حاضر بصورت زیر مجموعه های هولدینگ با شرکت های داخلی و خارجی در حال تبادل اطلاعات و محصولات می باشد.