همکاری

آمادگی همکاری برای صادرات محصولات با بسته بندی های پک برای دیگر کشورها مقدور است. گروه فنی مهندسی خلیج در حال حاضر بصورت زیر مجموعه های هولدینگ با شرکت های داخلی و خارجی در حال تبادل اطلاعات و محصولات می باشد.