نقش شیر ایمنی راپچر ولو و فلو کنترل

هیدرولیک خلیج

نقش شیر ایمنی راپچر ولو و فلو کنترل

نقش شیر ایمنی رپچر والو و فلو کنترل در سیستم های آسانسوری هیدرولیک چیست ؟
سیستم های آسانسوری هیدرولیکی با استفاده از جابجایی روغن بین جک و پاوریونیت حرکت می کنند.
برای امنیت این سیستم ها جهت پارگی شلنگ، از دو شیر ایمنی به نام رپچر والو و فلو کنترل جهت کنترل افزایش ناگهانی دبی خروجی روغن از جک استفاده می شود.
شیر ایمنی رپچر والو در محل پورت ورودی روغن به جک قبل از نصب شلنگ پاور یونیت نصب می شود.
وظیفه شیر مکانیکی این است که در صورتی که پارگی شلنگ رخداد، روغن ناگهان تخلیه خواهد شد،
شیر برقی با تنظیم از قبل می تواند کل مسیر دبی عبوری روغن رو بسته و جک را در همان نقطه قفل می کند.یعنی شیر برقی به صورت صفر و یک بوده، یا روغن رو عبور میدهد یا عبور روغن را قطع می نماید.
شیر ایمنی فلو کنترل هم به مانند شیر ایمنی رپچر والو، در محل پورت ورودی جک و اتصال شلنگ پاور یونیت قرار می گیرد،
وظیفه دارد دبی خروجی از جک را در عددی که از قبل به صورت مکانیکی تنظیم شده است، عبور بدهد.
شیر فلو کنترل بر خلاف شیر رپچر والو که به صورت صفر و یک می باشد،
به صورت نموداری فقط تا حدی روغن را از خود عبور داده و بعد از آن حتی در صورت پارگی شلنگ،
روغن را از حد تعیین شده مکانیکی خودش, عبور نمی دهد.
محل های مورد استفاده از راپچر ولو هم در سیستم های آسانسوری که با شیر های دور اندازی دار کار می کنند،
هم برای سیستم های بالابری که بدون دور اندازی و فقط با سرعت یکنواخت حرکت میکنند می باشند.

پشتیبانی فنی مهندسی خلیج به همکاران آسانسوری خود پیشنهاد استفاده از این مدل شیرهای ایمنی را می دهد.
شیر های فلو کنترل فقط در سیستم های بالابری که بدون دور اندازی هستند
و با سرعت یکنواخت حرکت می کنند، قابلیت نصب دارند.
شیر فلو کنترل به دلیل کنترل مکانیکی فلو خروجی از جک قبل از رسیدن به شیر برقی،
عملکرد شیر برقی های دور اندازی دار را مختل می نماید.
به همین دلیل امکان استفاده از فلو کنترل در سیستم های آسانسوری نمی باشد.
تمامی پک های آماده بالابری تولید شده در فنی مهندسی خلیج مجهز به این مدل از شیرهای کنترلی می باشد.