عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک

pressure-switch

عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک

  • تیر ۲, ۱۳۹۹
  • نوشته شده توسط k1

عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک ؟

در صنعت یکی از پارامترهای با اهمیت پارامتر فشار می باشد.
در صورتی که بخواهیم به تشخیص نوع وسیله ابزار دقیق بپردازیم،
فشار و بیشترین فشار قابل تحمل یکی از کمیت هایی است که معمولا پرسیده می شود.
بنابراین به تجهیزاتی نیاز داریم که ضمن توجه به محیط و استانداردهای محیط فشار را هم اعلام کنند.
پرشر سوئیچ یا همان سوئیچ فشار ابزاری است که به تنظیم فشار مخازن می پردازد
و مخازنی که تحت فشار هستند را مراقبت می کنند.
عملکرد سوئیچ فشار به شکلی است وقتی فشار مخزن به نقطه تنظیم شده یا ست پوینت رسید رله پرشر سوئیچ را فعال میکند
و با دستور کنتاکت خود به صورت یک کنترل کننده ON و off عمل می کند.
پرشر سوئیچ های مورد استفاده فنی مهندسی خلیج و موجود در بازار به دو نوع پرشر سوئیچ آنالوگ و پرشر سوئیچ دیجیتال تقسیم می شوند.
در سوئیچ های فشار الکترونیکی و دیجیتال از استرین گیج به جای بوردن یا دیافراگم استفاده می کنند.
معمولا در خروجی از ترانزیستور به صورت NPNیا PNP استفاده میشود.
که در نوع آنالوگ به صورت مکانیکی بوده و همانند فشار سنج ها با مکانیزم های بوردون یا دیافراگم و بلوز عمل می کند.

دسته بندی