امنیت در آسانسورهای هیدرولیک

امنیت در آسانسورهای هیدرولیک

  • آذر ۳۰, ۱۳۹۸
  • نوشته شده توسط k1

در سیستم های جک غیر مستقیم آسانسورهای هیدرولیکی، از کارسلینگ های پاراشوت دار برای امنیت کابین به عنوان ترمز ایمنی استفاده می شود. سیستم های غیر مستقیم آسانسورهای هیدرولیکی به دلیل استفاده از سیم بکسل برای جابجایی کابین و نیاز به ترمز ایمنی در صورت عدم عملکرد صحیح سیم بکسل، سیستم پاراشوت که در کاراسلینگ تعبیه شده بدون نیاز به گاورنر و فقط با شل شدن یکی از سر بکسل ها از استانداردی که برای سیم بکسل ها تعریف شده عمل میکند و کابین و کاراسلینگ در چند سانتی متری این اتفاق متوقف می شوند.

دسته بندی