آشنایی مانومتر در سیستم های هیدرولیک

فشارسنج

آشنایی مانومتر در سیستم های هیدرولیک

  • شهریور ۲۸, ۱۳۹۹
  • نوشته شده توسط k1

از مانومتر U شکل می توان برای اندازه گیری فشار، خلاء یا اختلاف فشار بین دو نقطه استفاده کرد.
این روش از جمله ساده‌ترین و در عین حال دقیق ترین روش های اندازه‌گیری فشار است.
معمولا از این روش در مواردی که نیاز به مشاهده فشار توسط اپراتور به صورت محلی باشد استفاده می شود.
از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد،
بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است،
فشار سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد.

از این رو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند
فشار سیستم را اعلام کنند و با توجه به آن عمل می کنند.
به طور معمول از مانومتر برای مقایسه فشار دو محیط مختلف (که می تواند دو ظرف آب یا داخل و بیرون یک لوله و … باشد) استفاده می شود.
اساس کار بر این است که درلوله U شکل مایعی ریخته می شود و این مایع بر اثر اختلاف فشار دارای اختلاف سطح میگردد.
چنانچه چگالی مایع موجود در فشار سنج را بدانیم می توانیم اختلاف فشار بین دو طرف را محاسبه نماییم.
به طور معمول در مانومترها از جیوه یا آب (رنگی شده) استفاده میشود،

اگر در مانومتر جیوه ای اختلاف سطح دو طرف ۷۶ سانتی متر باشد، میتوان گفت دو طرف به اندازه فشار جو (اتمسفر) اختلاف فشار دارند.
جالب است بدانید فشار جو برابر فشار ۱۰ متر آب است.
هیدرولیک خلیج همواره پاسخگوی سوالات فنی شما عزیزان می باشد.