برچسب: آسانسور هیدرولیک خلیج

۱۵
فروردین

۱۳۹۹

هیدرولیک خلیج

نقش شیر ایمنی راپچر ولو و فلو کنترل

نقش شیر ایمنی رپچر والو و فلو کنترل در سیستم های آسانسوری هیدرولیک چیست ؟ سیستم های آسانسوری هیدرولیکی با استفاده از جابجایی روغن بین جک و پاوریونیت حرکت می کنند. برای امنیت این سیستم ها جهت پارگی شلنگ، از دو شیر ایمنی به نام رپچر والو و فلو کنترل جهت کنترل افزایش ناگهانی دبی […]