دسته: آموزش

۱۵
فروردین

۱۳۹۹

هیدرولیک خلیج

نقش شیر ایمنی راپچر ولو و فلو کنترل

نقش شیر ایمنی رپچر والو و فلو کنترل در سیستم های آسانسوری هیدرولیک چیست ؟ سیستم های آسانسوری هیدرولیکی با استفاده از جابجایی روغن بین جک و پاوریونیت حرکت می کنند. برای امنیت این سیستم ها جهت پارگی شلنگ، از دو شیر ایمنی به نام رپچر والو و فلو کنترل جهت کنترل افزایش ناگهانی دبی […]

سیستم های جک از بغل مستقیم

یکی از سیستم های پیشنهادی برای اجرای آسانسور های هیدرولیک، سیستم های جک از بغل مستقیم می باشد. سیستم های جک مستقیم آسانسور های هیدرولیک، امنترین روش برای جابجایی مسافر یا بار محسوب میشود. جک های مستقیم به دو صورت جک از زیر و جک از بغل مستقیم که کابین و کارسیلینگ مستقیما بر روی […]

۲۶
مهر

۱۳۹۸

هیدرولیک خلیج

۳۰
شهریور

۱۳۹۸

هیدرولیک خلیج