تماس با ما

آدرس : تهران، یافت آباد، بازار آهن شادآباد، بهاران دوم، بلوک ۱۳ و ۱۴، پلاک ۵۳ و ۵۴ کد پستی : ۱۳۷۴۶۶۶۵۳۴

شماره تماس فروش :                ۶۶۱۳۹۷۶۷-۰۲۱

شماره تماس پشتیبانی تهران و البرز:         ۰۹۱۹۸۸۲۲۱۹۹ – ۰۹۱۹۸۸۲۲۱۴۴ – ۰۹۱۹۸۸۲۲۱۷۷ – ۶۶۵۰۲۰۹۷-۰۲۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پشتیبانی مازندران

۱- آمل: مهندس حسن زاده                 ۰۹۱۱۷۱۸۰۸۱۲

۲- ساری: مهندس آتش پور                 ۰۹۱۲۰۲۱۲۴۸۹

پشتیبانی شمالغرب کشور

تبریز: مهندس اشرفی                ۰۹۱۴۱۰۰۰۶۰۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط در واتساپارتباط در واتساپ

ارتباط با ایمیل